SDO / AIA 211

(White Version w/ Coronal Holes)

60 minuti